Mlungiseleli Chibi

Mlungiseleli Chibi

Campus Cleaning Services

mlungiseleli.chibi@uct.ac.za

Mark Christians

Mark Christians

Senior Technical Officer (PHYLAB1)

021 650 3328
mark.christians@uct.ac.za

James Dickson

James Dickson

Chief Technical Officer (Mechanical Workshop)

021 650 3335
james.dickson@uct.ac.za

 
 
Vuyelwa Godola

Vuyelwa Godola

Campus Cleaning Services

vuyelwa.godola@uct.ac.za

Roger Hansen

Roger Hansen

Technical Officer (Mechanical Workshop)

021 650 3335
roger.hansen@uct.ac.za

Ndileka Helushe

Ndileka Helushe

Campus Cleaning Services

ndileka.helushe@uct.ac.za

Nadrah Lovric

Nadrah Lovric

Department Administrator

021 650 3332
nadrah.lovric@uct.ac.za

Kutullo Maibane

Scientific Officer

kutullo.maibane@uct.ac.za

Bongeka Matubatuba

Bongeka Matubatuba

Administrative Assistant

021 650 3324
bongeka.matubatuba@uct.ac.za

Bathembu Mlungu

Bathembu Mlungu

Campus Cleaning Services

bathembu.mlungu@uct.ac.za

Pumza Mpahleni

Pumza Mpahleni

Campus Cleaning Services

pumza.mpahleni@uct.ac.za

Thandeka Mtwana

Thandeka Mtwana

Campus Cleaning Services

thandeka.mtwana@uct.ac.za

Michelle Mzamo

Michelle Mzamo

Departmental Assistant

021 650 4442
michelle.mzamo@uct.ac.za

Zamikhaya Ngqanya

Zamikhaya Ngqanya

Campus Cleaning Supervisor

RW James Level 3
zamikhaya.ngqanya@uct.ac.za

Kerwin Ontong

Kerwin Ontong

Principal Technical Officer (Physics Workshops)

021 650 4717
kerwin.ontong@uct.ac.za

Jill Patel

Jill Patel

Administrative Assistant

021 650 3326
jill.patel@uct.ac.za

Nawahl Razak

Nawahl Razak

Chief Scientific Officer

021 650 3329
nawahl.razak@uct.ac.za

Clint Sadler

Clint Sadler

Chief Technical Officer (Electronics Workshop)

021 650 3336
clint.sadler@uct.ac.za